VELÜNK NAGYOBB BIZTONSÁGBAN UTAZHAT

 

Ha Ön rendszerint hirtelen utazik külföldre, biztosan nincs ideje utazási biztosítás kötésével bajlódni.

 

AJÁNLJUK FIGYELMÉBE

 

az egész világon érvényes

MULTIPACK

baleset-, betegség- és utazási biztosításunkat, amely mint egy bérlet, mindig rendelkezésére áll.

 

HA ÚJ KOCSIJA VAN:

teljes körű

MULTI CASCÓNKAT

ajánljuk,

 

ha már letelt a részlet vagy a lízing:

 

E-OPTIMUM CASCÓNK,

jelenti a mérsékeltebb díjú megoldást.

 

Ezekről az "Utazzon velünk!" menüpontban olvashat többet.

 

CÉGBIZTOSÍTÁSOK

A jól megválasztott biztosítások garanciái a sikernek


Felelősségbiztosítások


 

 

 

A vállalkozások felelősségbiztosításai


Legalább olyan fontosak a vállalkozás és produktumainak védelmében, mint a vagyonbiztosítások. A felelősségbiztosítás definíciója röviden: a biztosító a biztosítási szerződésben megállapított mértékben és feltételek szerint fedezetet nyújt azokra a kártérítési igényekre, illetve megtérítési követelésekre, melyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 

A vállalkozások felelősségbiztosításainak hatálya Magyarország. Díjalapja a foglalkoztatottak bértömege vagy az árbevétel, amely adatokat a tervek szerint előre rögzítenek, s a tárgyidőszak után utólagos elszámolással ad vissza vagy kér még pótlólag díjat a biztosító. A biztosító teljesítésének felső határát (limit) és az önrész nagyságát a biztosítási szerződés tartalmazza. Valamennyi vállalkozói felelősségbiztosításra a biztosító általános felelősségbiztosítási szabályzata (az UNIQA-nál a Perfekt Felelősségbiztosítási Szabályzat) adja meg az iránymutatást, azon túl pedig minden fajtájánál különös feltételek szabályozzák a károkozói kört, a kizárásokat. 

Aszerint, hogy kik léphetnek fel kártérítési igénnyel a biztosítottal szemben, különböztetjük meg a felelősségbiztosítások fajtáit. A felsorolást a két leghétköznapibbal kezdjük – amelyeket minden munkáltató általában meg is köt –, az általános és a munkáltatói felelősségbiztosítással. 



A KÉT FŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

AZ ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS keretében a biztosító megtéríti a károsultnak a biztosított által szerződésen kívül okozott olyan személysérüléses és dologi károkat, melyekért a polgári jog szerint felelősséggel tartozik. (Példa: telephelyen kívüli rakodásnál a munkások kárt okoztak egy magánszemély vagyontárgyában.) 

A MUNKÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS azokra a kártérítési igényekre nyújt fedezetet, melyeket a biztosítottal, mint munkáltatóval szemben, munkavállalójának munkahelyi balesetével összefüggésben támasztanak, és amelyekért a biztosított a magyar jog szerint kártérítési felelősséggel tartozik. (Példa: telephelyen elszenvedett baleset következtében a dolgozó ruházata, a műtéti és kezelési költségek, a bér és a táppénz különbözete, majd a maradandó károsodás miatt havi baleseti járadék folyósítása a dolgozó élete végéig jelenthetik a kárlistát.) Ha a vállalkozásnál szakmunkástanulók gyakorlati képzése is folyik, az ún. PMF Tanulói Felelősség Záradék megkötésével érdemes a biztosítási szerződést kiegészíteni. 

A kisvállalkozók az UNIQA Biztosító Vállalkozás & fejlődés IV. kisvállalkozói vagyonbiztosítása keretében (annak részeként) köthetik meg általános és munkáltatói felelősségbiztosításukat és a Bérbevevői tűz felelősségbiztosításukat (lásd a
Kisvállalkozásokelnevezésű aloldalunkat). Közepes és nagy vállalkozások esetében a felelősségbiztosítások külön szerződésben kötendők. 


TOVÁBBI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

TERMÉK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS


A termék felelősségbiztosítás alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért, mint valamely termék gyártója, importálója, forgalmazója a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. A biztosítási fedezet a termék hibája vagy egészségre fokozottan veszélyes tulajdonsága miatt okozott személysérüléses és dologi károkra terjed ki. (A termék akkor hibás, ha nem nyújtja azt a biztonságot, amely általában elvárható.) 


KÖRNYEZETSZENNYEZÉSI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A biztosítottakat olyan károk megtérítése alól mentesíti a biztosító, amelyért mint az emberi környezet (emberi életfeltételek, föld, levegő, víz, élővilág, táj és települési környezet) károsítója a magyar magánjog szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik: valamely termékre, valamely technológia fajlagos szennyezőanyag-kibocsátási mennyiségére, illetve az adott területen a szennyező forrás által kibocsátható szennyezőanyag mennyiségére. 


SZOLGÁLTATÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

A szolgáltatói felelősségbiztosítás alapján a biztosított kérheti, hogy a biztosító a biztosítási szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt a szerződéses partnereinek (a szolgáltatás igénybe vevőinek) a szolgáltatás hibás teljesítésével okozott olyan károk megtérítése alól, amelyekért mint a szerződésben nevesített szolgáltatás teljesítője a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. Biztosítási esemény a biztosítottal szembeni szolgáltatói kárigény. A biztosító az alábbi károkat téríti meg: 
♦ személysérüléses (a halál is ebbe a kategóriába tartozik) és dologi károkat 
♦ a szerződés hibás teljesítésével összefüggésben a szerződő partnernél felmerült többletköltséget, elmaradt hasznot. 


A szolgáltatói felelősségbiztosítások fajtái: 

♦ Könyvvizsgálói, adótanácsadói, könyvviteli szolgáltatói, igazságügyi szakértői felelősségbiztosítás 

♦ Tervezői felelősségbiztosítás 

♦ Mérnök koordinációs és projektlebonyolítói felelősségbiztosítás 

♦ Fuvarozói felelősségbiztosítás 

♦ Szállítmányozói felelősségbiztosítás 

♦ Autójavítói felelősségbiztosítás 

♦ Vendéglátói felelősségbiztosítás

♦ Takarítói felelősségbiztosítás 

♦ Személy-, vagyonvédelmi és magánnyomozói tevékenység felelősségbiztosítása 

♦ Kiállítások és időszakos rendezvények felelősségbiztosítása 

♦ Orvosi felelősségbiztosítás (e körbe tartozik a gyógyszerészek, az egyéb felső- és középfokú végzettségű, a betegellátásban részt vevő vagy abban közreműködő személyzet felelősségbiztosítása is) 

♦ Gyógytornászi, tornaedzői felelősségbiztosítás 


BÉRBEVEVŐI TŰZ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A biztosító a biztosított helyett megtéríti azokat a biztosított által bérelt helyiségben (ingatlanban) okozott tűz-, robbanás- és vezetékes vízkárokat, melyekért a biztosított a magyar jog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik. 


BÉRBEADÓI TŰZ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A biztosító mentesíti a biztosítottat, mint bérbeadót a bérlő bérlemény területén lévő, a bérlet rendeltetésszerű gyakorlásához szükséges vagyontárgyaiban okozott olyan károk megtérítése alól, melyek a szabályzatban meghatározott biztosítási események folytán következnek be, s melyekért a biztosított a magyar jog, illetve a bérleti szerződés alapján kártérítési felelősséggel tartozik. Biztosítási események: tűz, robbanás, vezetékes vízkár, valamint az ezekkel kapcsolatos (tűzoltási, bontási vagy kiürítési) események következtében megsemmisülő vagy
károsodó vagyontárgyak.

 

EGY KÁR LEÍRÁSA A KÖZELMÚLTBÓL

Egy évek óta sikeresen működő kerékpáros futárszolgálatnál 10 kézbesítő és 3 irodai munkatárs dolgozott. Mindenki teljes munkaidős alkalmazottja volt a cégnek, a kerékpárokat és a ruházatot a munkáltató biztosította. Az éves karbantartást több hónapja nem végezték el, mert annyi megrendelése volt a cégnek, hogy nem tudták a futárokat és a kerékpárokat kivenni a munkából. Az egyik kézbesítő egy II. kerületi céghez vitt kisebb csomagot, amikor egy lejtős útszakaszon a fék meghibásodott és a tapasztalt kerékpáros a kereszteződéshez érve hiába akart fékezni, a piros lámpánál várakozó személygépkocsi hátuljába hajtott. Ugyan a lábával csökkenteni tudta a kerékpár sebességét, de a nagy sebesség miatt a balesetet elkerülni nem tudta. Az ütközésnél két bordája és a karja szilánkosan eltört, amit a kórházban műteni kellett. Az orvosi kezelés és a rehabilitáció költségei munkáltatói felelősségbiztosítás keretében rendezhető volt, így a futárszolgálat helyett a biztosító fizette a több milliós kárt. A munkáltatói felelősségbiztosításon túl az autóban keletkezett kárral kapcsolatos költségeket is megtérítette a biztosító általános felelősségbiztosítás terhére.

Egy kisvállalkozás életében a vagyontárgyak megóvása mellett a felelősség biztosítása kiemelt fontosságú, ma már számos felelősségbiztosítás közül lehet választani, elhárítva az ezekkel kapcsolatosan felmerülő váratlan kiadásokat.


 

 

 

 

 

 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.