AZ EGÉSZ CSALÁD VÉDELEM ALÁ HELYEZHETŐ

 

A családtagok gyakran baleseti szituációnak vannak kitéve, óhatatlanul is károkat okozhatnak (és nekik is mások), s ráadásul még peres ügyek is keletkezhetnek. 

Emellett természetesen Ön is sérülhet, illetve okozhat kárt.

 

A fenti kockázatokra az egész család egyetlen és egyszerű biztosítással kedvező díjon védelem alá helyezhető

a Puzzle baleset-biztosítással.

 

Ismerkedjen meg ezzel testvér honlapunkon, a Privátbiztosítások egyik oldalán!

 

Ne engedje, hogy a rizikók megnehezítsék családja életét!

 

cegbiztositasok.naoweb.hu kép

TETSZIK?
Megosztás

CÉGBIZTOSÍTÁSOK

A jól megválasztott biztosítások garanciái a sikernek


Kisvállalkozások vagyonbiztosítása


 

 

.
.
 
Egy kis vállalkozásnak ugyanolyan fontosak az értékei, mint egy nagynak
 
 
Kisvállalkozásoknak nevezhetjük azokat a cégeket és intézményeket, amelyek vagyonértéke az 500 millió forintot nem haladja meg – tehát ide tartozhatnak például a gyártók, a kereskedők, a szolgáltatók, vagyis mindazok, akik szeretnék biztonságban tudni vagyontárgyaikat, értékeiket Magyarországon.
 

 


A MEGNYITÁS, A MŰKÖDÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT

Ha zöldmezős a beruházás, vagy egy új funkcióra kell átalakítani épületet, az előrelátó cégvezető már a tervezés időszakában biztosítót (legalábbis autentikus tanácsadót) választ. A biztosító elvárásait a betörés- és tűzvédelemmel kapcsolatban ugyanis már ekkor érdemes a tervezőkkel és a kivitelezőkkel szemben követelményként megfogalmazni, mert a később történő átalakítási munkák a kellemetlenségek mellett többletköltséggel is járnak.
 
Már idejekorán el kell ugyanis dönteni, hogy lesz-e kiépítve elektronikus jelzőrendszer, milyen mechanikai védelemmel riasztjuk el a behatolást tervezőket(lesznek-e rácsok, milyen szilárdságú és zárszerkezettel ellátott nyílászárók kerülnek beépítésre, hová kell biztonsági üvegezés, hová építjük be a széfet, s hogyan erősítjük meg az azt befogadó helyiségnek a védelmét stb.). A szóbeli instrukciók mellett rendelkezésre kell állnia a (leendő) biztosító vagyonbiztosítási szabályzatának, benne a védelmi követelményekkel, amely a fentiekre is szakszerű útmutatást adnak.
cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
A nyílászárók, az egyes vagyonvédelmi eszközök, a széfek beszerzésekor ajánlom figyelmükbe az eszközök MABISZ (Magyar Biztosítók Szövetsége) minősítéseinek megtekintését, amely a gyártóknál és a forgalmazóknál rendelkezésre áll (a minősítések, tanúsítványok fénymásolatait vásárláskor el kell kérni a gyártótól/forgalmazótól). Ezekből megtudható, hogy azok milyen vagyonértékig nyújtanak – a biztosítók által is elfogadott – védelmet.

Figyelembe veendő, hogy a biztosítási ajánlat készítésekor az üzletkötőnek nem feladata a kiépített védelmi rendszer minősítése, meglétének igazolása. Mivel az az üzletkötés után akár naponta változhat, az a bevett gyakorlat, hogy a káresemény bekövetkezésekor meglevő állapotot vizsgálja a kárszakértő. Tehát a cégvezető hatásköre, hogy legalább azon a szinten tartsa a védelmi berendezéseket, ahogy azt a biztosítási szerződésben vállalta.
 

A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS ELŐKÉSZÍTÉSE, MEGKÖTÉSE
(új vállalkozás indítása esetén)

♦ Ajánlással, illetve referenciával rendelkező biztosító keresése
♦ Konzultáció a biztosító üzletkötőjével (a cég helyzete és jellege milyen vagyon-    és egyéb biztosításokat igényel)
♦ A szükséges adatok rendelkezésre bocsátása díjajánlat készítése céljából
♦ Díjajánlat értékelése (több ajánlat esetén összevetése)
♦ Biztosítási szabályzat(ok) áttanulmányozása
♦ Kérdések feltétele a biztosítás további sorsáról (vagyonérték-változások, hogyan, mennyi idő    alatt térülnek a károk stb.)
♦ Ajánlat aláírása
♦ Biztosítási kötvény áttanulmányozása, elfogadása.
 

A BIZTOSÍTÁSI AJÁNLAT MEGTÉTELE ELŐTT

A cégbiztosítási ajánlat megtételéhez eldöntendő, hogy milyen alapbiztosításra és milyen kiegészítő biztosításokra van szükségünk.  Ez leginkább úgy közelíthető meg, hogy én ismertetem az üzletkötővel, hogy szerintem milyen veszélyek fordulhatnak elő az üzemmenet során, majd meghallgatom az ő javaslatait is (ő ebben nyilván több tapasztalattal rendelkezik). A kettőből összegyúrjuk azt a tervet, hogy végül is mire terjedjen ki a díjajánlat. 

A vagyonbiztosításra fókuszálva előbb-utóbb "biztosítási csomagba" botlunk (a biztosítók termékfejlesztői csomagokba rendezték, hogy tapasztalatuk szerint mire is van szüksége a hasonló profilú kisvállalkozásoknak). Nincs más hátra, nekünk is el kell döntenünk, hogy milyen biztosítási csomag megvásárlására készülünk. (A biztosítók egyedi, különleges igényeket is kielégítenek, ha partnerük már több biztosítást is kötött cégüknél.) 

A kisvállalkozói vagyonbiztosítások fantázianevei, bennük a biztosítási csomagok nevei a társaságoknál igen változatosak, tartalmukban azonban mégis bírnak közös jellemzőkkel.  Az egyszerűség kedvéért én jelenlegi biztosítótársaságom kisvállalkozói vagyonbiztosításából (UNIQA Biztosító: Vállalkozás & fejlődés 4. Vállalkozói vagyonbiztosítás) veszem a példákat, amely alapbiztosítás gyanánt négy biztosítási csomagot (Összkockázatú, Lux, Plusz és Standard) ajánl:

 

 

 Biztosítási fedezettípusok

 Össz-

 kockázatú 

 

 Lux 

 

 Plusz 

 

 Standard 

 Tűzkockázatok
 (tűz,villámlás,robbanás)
 cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
 Elemi károk  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép   cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
 Katasztrófa kockázatok  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
 Vezetékes vízkár  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
 Mellékköltségek térítése  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
 Betöréses   lopás kockázatok  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  
 Üvegtörés  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  
 Bővített vezetékes vízkár  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  
 Villámcsapás közvetett hatása  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép    
 Füst és hő okozta károk  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép    
 Minden kockázat, ami  a  kizárások között nem szerepel  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép      

 

Jól látható, hogy a Standard csomag csak a természet vak erői ellen véd (fedezetbe vont kockázatai: tűz, árvíz, földrengés és más elemi károk: közvetlen villámcsapás, robbanás, viharkár, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása, ismeretlen jármű ütközése, légi jármű és rakományának ütközése, felhőszakadás), valamint a vízkár következményeit és a mellékköltségeket téríti. Elsősorban épületek biztosítására ajánljuk.

A fentieken kívül a Plusz csomag már a betöréseket, a csőtöréseket és az üvegezéseket is fedezetbe vonja (ez így egy átfogó védelem), míg a Lux az eddigieken kívül a villámcsapás közvetett hatásait, illetve a füst és hő okozta károkat is fizeti. Az összkockázatú fedezet minden hirtelen és véletlen, előre nem látható fizikai behatás vagy esemény következtében keletkezett kárra fedezetet nyújt. Valamennyi kárt fedez, amelyek a kizárásokban nem szerepelnek - ezért tehát e rendszerben ez a fedezettípus tekinthető teljes körűnek (All Risks).

 
A fedezettípusok mellett meg kell határoznunk (saját és ideiglenesen nálunk tárolt idegen) vagyoncsoportjaink értékét:


1. az épületekét (és építményekét),

2. a gépek, berendezések, eszközök vagyoncsoportét és

3. számítógépek,

4. az áruk, készletek értékét.

Ezeket egyébiránt ezentúl biztosítási összegeknek nevezhetjük.

A biztosítási összeget a szerződő határozza meg. Ez nem haladhatja meg a biztosított cegbiztositasok.nanoweb.hu képvagyontárgyak új állapotban való felépítésének (helyreállításának) költségeit, illetőleg új állapotban történő beszerzésének értékét. A biztosítási összeget se alá-, se fölébecsülni nem érdemes, hiszen kár esetén 10%-osnál nagyobb mértékű alulbiztosítottság esetén aránylagos kártérítést fizet a biztosító, túlbiztosítottság esetén pedig nem fizet többet a káridőponti értéknél. A vagyonértékek időközben történő változásairól érdemes a biztosítót rendre értesíteni.

 

A biztosítási összeg meghatározásánál a körültekintő cégek mindig a legrosszabb esetre készülnek fel (pl. szezonális termelés vagy készletezés esetén a csúcsot célozzák meg).

Betöréses lopás és rablás kockázatokra a biztosítás megköthető a teljes biztosítási összegre vagy annak a szerződésben meghatározott hányadára (ez a hányadrész-biztosítás, amely kizárólag a Gépek, berendezések, eszközök és az Áruk, készletek és Számítógépek vagyoncsoportokra köthető). A hányadrész-biztosítással azt a berendezés-, illetve készlettömeget vonjuk fedezetbe, amit a józan ész szerint egy-egy betöréses behatolás alkalmával egyáltalán el lehet vinni, illetve rongálással működésképtelenné tenni.KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK (fakultatív)

Különböző kiegészítő biztosításokkal tehetjük komplettebbé egy szerződésen belül kisvállalkozói vagyonbiztosításunkat külön díjért:

 Biztosítási fedezettípusok

 Össz-  kockázatú

   

 Lux     

     Plusz

 

Standard

Általános felelősségbiztosítás  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
Munkáltatói felelősségbiztosítás  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
Bérbevevői felelősségbiztosítás  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
Bérbeadói tűz felelősségbiztosítás  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
Szolgáltatói felelősségbiztosítás  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
 Termék felelősségbiztosítás  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
 Küldöttrablás  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  
Tűz-üzemszünet biztosítás  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  
 Speciális üvegezés biztosítása  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép    
Cégtábla, reklámtábla üvegezésének biztosítása  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  
Számítógépek kiegészítő  biztosítása  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  cegbiztositasok.nanoweb.hu kép  
Készpénz, értékpapír, értékkészlet biztosítása

 cegbiztositasok.nanoweb.hu kép

 cegbiztositasok.nanoweb.hu kép    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiegészítő baleset-biztosítás (Összkockázati, Lux és Plus módozatban):

- baleseti halál            200.000 Ft

- baleseti rokkantság: 200.000 Ft

- kórházi napi térítés:        500 Ft

- csonttörés:                    2000 Ft


A kisebb cégeknek ebben az egy szerződésen belül érdemes megkötniük felelősségbiztosításaikat és baleset-biztosításukat, míg a nagyobb dolgozói létszámmal rendelkezőknek, illetve a speciális (főképpen szolgáltatási) tevékenységet végzőknél ezt külön szerződésben érdemes (erről bővebben a Felelősségbiztosítások c. aloldalon).


AZ AJÁNLAT ELFOGADÁSA UTÁN

Ha egy cégbiztosítás árajánlata elfogadása mellett döntöttünk, az ajánlattevői helyen megejtett aláírásunkkal szentesítjük azt. Ha még nem került a birtokunkba, ekkor kell megkapnunk a vonatkozó szabályzatokat (ennek pontos listáját is aláíratják velünk, tehát könnyen leellenőrizhető, hogy megkaptunk-e mindent).

A következő fontos mozzanat a biztosítási kötvény megérkezte, illetve annak gondos áttanulmányozása. Ez nagyon lényeges, mert a korábban aláírt ajánlaton szereplő tartalom helyett ténylegesen ezen vállalja a szerződési feltételeket a biztosító, s az üzletkötő szóban tett ígéretei természetesen semmit sem garantálnak. 15 nap áll rendelkezésünkre, hogy a remélttől történő eltérés (vagy adminisztrációs hiba, pl. egy telephely rossz címe) miatt írásban elutasítsuk a szerződést. Ha ezzel nem élünk, a szerződés hatályba lép.
SZÁLLÍTMÁNYBIZTOSÍTÁS
 
Társaságunk belföldi és nemzetközi szállítmánybiztosításokkal is áll a  kisvállalkozások rendelkezésére.
 
Mind a belföldi, mind a nemzetközi szállítmánybiztosításoknál az ICC (Institute Cargo Clauses) feltételrendszerhez hasonló módozatokat alkalmazzuk, úgy mint All Risks és FPA (Free from Particular Average), azaz részkároktól mentes biztosítás.
 
A szállítmánybiztosítások megköthetők egy útra szólóan, valamint keretszerződés formájában.
 
A keretszerződés azt jelenti, hogy a biztosítottnak nem kell minden egyes szállítmányt külön-külön bejelentenie, hanem a tervezett éves forgalom alapján, előzetes biztosítási díj ellenében köt szerződést. Az elszámolás negyedévente vagy a biztosítási időszak megújításakor a tényleges forgalom alapján történik.
 
A szállítmánybiztosításokhoz kapcsolódik a szállítmányozói és a fuvarozói árukár felelősségbiztosítás is. Ezen biztosítási termékek díjait a biztosított tevékenységből származó árbevétele alapján határozzuk meg.
 
 
 
 

EGY KÁR LEÍRÁSA A KÖZELMÚLTBÓL

Egy debreceni székhelyű építési tervezőiroda munkáját szolgálta napi szinten négy nagy teljesítményű számítógép és két plotter (rajzgép; tervrajzok, térképek nyomtatására szolgál). A júniusi viharos időszakban az egyik éjjel villámcsapás érte az épületet, és az elektromos hálózaton keletkezett túlfeszültség következtében a hálózatra csatlakoztatott számítógépek, berendezések javíthatatlanul megsérültek. Azonban a számítógépeken 2,5 millió forintos jogszerűen megvásárolt tervezői program is telepítve volt. A cég nem csak alapbiztosítási fedezettel rendelkezett, hanem az iroda specialitásából adódóan kiegészítő biztosítása is volt a számítógépekre, így a jogszerűen megvásárolt és telepített szoftver értékét is térítette a biztosító a készülékek értékén túlmenően. A teljes kárösszeg közel 6,5 millió Ft volt, amiből a vállalkozás újra tudta indítani tevékenységét.

Egy kisvállalkozás működése szempontjából a jól megválasztott vagyon- és felelősségbiztosítás megléte kiemelt fontosságú. Számos olyan előre nem várt esemény történhet, ami biztosítás nélkül komoly kiadást jelentene a vállalkozásnak vagy akár a teljes működését is veszélyeztetheti.

 
 
cegbiztositasok.nanoweb.hu kép
 

 

 

 


© Minden jog fenntartva.